Bosætnings-Ambassadørerne Holme-Olstrup Toksværd

Formålet er at besøge tilflyttere af hhv. ambassadører fra  Holme-Olstrup, Toksværd og omegn, så disse har nemmere ved at integrere sig i lokalsamfundet. Tilflytteren vil få en mappe med:

 • folderen Velkommen med info om skoler, institutioner, læger, kultur, transport m.m.
 • Rabatlisten, som er en liste med rabatter i butikker, håndværkere, foreninger m.m. Dette er selvsagt en fordel for den tilflyttede, men er jo også en god reklame for den, som giver rabatten.
 • Fritidslisten, som rummer en oversigt over, hvad der findes af årligt tilbagevendende arrangementer, samlingssteder samt en liste over foreninger i de to byer.
 • Diverse foldere fra interessenter i de tre byer + omegn.
 • Næstved Kommunes informationsmaterialer.

Tilflytteren skriver under på rabatlisten – og når han benytter sig af et tilbud, skriver sponsoren under på, at varen/ydelsen er givet. Den besøgende ambassadør står på rabatlisten, så tilflytteren har et sted at henvende sig, hvis han/hun har spørgsmål.

Information om tilflyttere modtages fra  boligselskaber, vandværker eller naboer på: fællesmailen: ambassadoer@holmeolstrup.dk .

Ambassadører:

Fællesmail til Ambassadører: ambassadoer@holmeolstrup.dk 

 • Claes Eiken, Holme-Olstrup,
  Projekt ”Plænen” Holme-Olstrup. 3020 1039
 • Winni Christoffersen, Holme-Olstrup,
  Holme-Olstrup Toksværd Lokalråd. 2227 8835
 • Grethe Lambrecht, Holme-Olstrup,
  Holme-Olstrup Toksværd Lokalråd. 3013 1118
 • Kenneth Sørensen, Toksværd,
  Toksværd Olstrup Fodbold. 261409039
 • Thomas Duus Jürgensen, Toksværd,
  Holme-Olstrup Toksværd Lokalråd. 2737 7124

GIV OS BESKED, HVIS DU FÅR EN NY NABO!