Cykel Hygge Vi mødes hver tirsdag kl. 18.30 på hjørnet af Loddervej og Stationsvej.
Vi cykler april til oktober. Alle er velkomne. Vi cykler, så alle kan følge med. Tilmelding ikke nødvendig.
Fed Fritid 2016 5573. Formand: Lone Brandt. lone.brandt@live.dk .
Facebook: Fed Fritid. Leg & kondi, værksteder og disko-aftner.
Børneklub for 0.-6. klasse i Aktivitetshuset i Toksværd.
Holme-Olstrup Amatørteater 4095 4386 – v/ Keld Thorslund Christoffersen
teamkewi@gmail.com
Holme-Olstrup Antenneforening 2562 3928 (formand John Christiansen)
http://www.hoaf.net
Holme-Olstrup Bylaug v/Gert Larsen, Stationsvej 41, Holme-Olstrup
2045 6625 – www.maerkhot.dkgla@gjcl.dk
Holme-Olstrup Fodbold 2844 8817 (formand Jesper Bo Rasmussen)
jesper-79@hotmail.com
Holme-Olstrup Tennisklub 5123 5682,  Søren Peter Foldberg
http://www.holmeolstruptennis.dk/
Holme-Olstrup Senior Petanque Klub 5556 2312 – 2646 2495. Rita Hansen.
Loddervej, v/tennisklubben.
Onsdag 10.00-12.00
HOT – Holme-Olstrup og Toksværd – Lokalråd 3013 1 18 (formand Grethe Lambrecht)
www.maerkhot.dk –  formand@hot-lokalraad.dk
Idrættens Venner, Holme-Olstrup 2145 2972 (formand Carl Chr. Hansen)
Impocurl Mini-fitness, Toksværd Toksværd Bygade 43A, Toksværd.
impocurl@gmail.com 5572 7050
KFUM Spejderne Toksværd-gruppe 5556 3104 / 4014 3104 (v/Flemming Olsen)
https://www.facebook.com/toksvaerdspejderne/ –  toksvaerdspejderne@gmail.com
Lundebakke Gymnastikforening 5197 4010  (v/Joy Sørensen)
www.lundebakkegf.dkformand@lbgf.dk
Lundebakke Ungdomsklub – lokaler i Toksværd, men formand i Holme-Olstrup:
Susanne Dzienis Rasmussen: sanne.dzienis.rasmussen@hotmail.com
Næstved Bordtennis 2114 3361 (v/Søren Lund)
Toksværd Bygade 43, Toksværd.
www.naestved-bordtennis.dk
Næstved Modelflyveklub Møllegårdsvej 8, Holme-Olstrup. 3154 5525
http://www.nmfk.dk/  (bane ved rensningsanlægget)
Toksværd Badminton Klub 55 73 24 13, Mobil tlf. 26 23 34 13. (v/ Torben Frank)
www.toksvaerdbadminton.dktorben.frank@stofanet.dk
Toksværd Olstrup Fodbold 4738 0386 – 2292 4520.Claus Haarbye
haarbye@msn.comwww.t-o-f.dk