Fælleskalender for Holme-Olstrup – Toksværd Sogne. 
Her kan alle foreninger i området lægge deres større begivenheder ind.

Det betyder, at vi alle kan følge med og har mulighed for at deltage i/besøge begivenheder og støtte op om lokalsamfundet.
Men, det betyder også, at vi kan undgå at lægge begivenheder oven i hinanden.