Generalforsamling Holme-Olstrup/Toksværd Lokalråd
Lokalrådet afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 10. april kl. 19.30 i Aktivitetshuset i Toksværd.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Vedtægtsændringer fra bestyrelsen (mærket med blåt)


Formand: Flemming Rasmussen, 3052 6407 formand@hot-lokalraad.dk
Kasserer: Charlie Svensson, 5556 3011 kasserer@hot-lokalraad.dk
Bestyrelse: Thomas Jensen, 2328 3895 thomas.jensen@mitel.com
Web: Grethe Lambrecht, 3013 1118 web@lambrecht.dk