Nyhedsmail

Interessegrupper

Kommune & Lokalråd

Nyhedsmail 3 – juni 2021

Nyhedsmail 2 – april 2021

Nyhedsmail 1 – januar 2021

Nyhedsmail 5 – december 2020

Nyhedsmail 4 – oktober 2020

Nyhedsmail 3 – september 2020

Nyhedsmail 2 – maj 2020

Nyhedsmail 1 – juni 2019

Tilmeld dig en ad-hoc gruppe herunder, som kan blive aktiv en kort periode, hvis der opstår forslag, spørgsmål eller høringer inden for området.

1.   Veje, transport, trafik, lokalplaner

2.   Bosætning, byudvikling, erhverv

3.   Energi, forsyning, miljø,

4.   Familie, børn, ældre, sundhed

5.   Foreninger, fritid, fonde

HøringssvarKommuneplan2021

Høringsvar-til-K-planen2021

Bosætn-strategi Næstved kommune

Kommuneplanstrategi2019-hoeringssvar – juni 2019

Godt liv på landet


 Lokalråds Pulje

HOT Lokalråds Pulje til Støtte af gode initiativer 2021

Referat møde gruppe 2 – 18.11.20 – om Borgerbudgetter

Referat møde gruppe 1 – 19.11.20 – om gadebelysning, hastighedsbegrænsning, fortove m.m.